Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí Quy hoạch chi tiết theo quy trình rút gọn

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 06/12/2023, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 06/02/2024

Nội dung văn bản:

Để hoàn chỉnh dự thảo Thông tư trước khi ban hành, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc tham gia góp ý kiến cho dự thảo Thông tư Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí  Quy hoạch chi tiết theo quy trình rút gọn.

Văn bản góp ý của Quý cơ quan đề nghị gửi về Viện Kinh tế xây dựng – Số 20 Thể Giao, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội (kèm theo bản điện tử tới địa chi email: anhkhoa.dothi@gmail.com) trước ngày 06/02/2024 để tổng hợp và hoàn thiện dự thảo.

Toàn văn dự thảo Quý cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc tải về tại tệp đính kèm: