Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Nhà cao tầng – Hướng dẫn thiết kế về an toàn cháy – Phần 2: Minh họa, giải thích các quy định

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 06/03/2023, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 06/05/2023

Nội dung văn bản:

Để hoàn chỉnh dự thảo Tiêu chuẩn trước khi thẩm định và ban hành, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc tham gia góp ý kiến cho dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Nhà cao tầng – Hướng dẫn thiết kế về an toàn cháy – Phần 2: Minh họa, giải thích các quy định.

Văn bản góp ý đề nghị gửi về Vụ Khoa học công nghệ và môi trường - Bộ Xây dựng, 37 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội (kèm theo bản điện tử tới địa chi email Nguyenxuanhien@moc.gov.vn) trước ngày 06/05/2023 để tổng hợp và hoàn thiện dự thảo Tiêu chuẩn.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

DTTC_Nha cao tang-Huong dan ve thiet ke an toan chay phan 2


Vụ Khoa học công nghệ và môi trường