Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tờ trình và Nghị định về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước Ngành xây dựng

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 09/07/2021, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 09/09/2021

Nội dung văn bản:

Để hoàn chỉnh dự thảo Tờ trình và Nghị định trước khi ban hành, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc tham gia góp ý kiến cho dự thảo Tờ trình và Nghị định về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước Ngành xây dựng.

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc có thể góp ý kiến bằng thư điện tử và gửi về hộp thư nghidinhsdnd@gmail.com hoặc gửi bằng văn bản về Thanh tra Bộ Xây dựng - 37 Lê Đại Hành - Hai Bà Trưng - Hà Nội trước ngày 09/09/2021.

Toàn văn dự thảo Quý cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và bạn đọc tải về tại tệp đính kèm.

Thanh tra Bộ Xây dựng