Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Quy định chi tiết Bảng tính điểm phát triển nghề nghiệp liên tục đối với các hoạt động phát triển nghề nghiệp liên tục của Kiến trúc sư hành nghề

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 01/12/2020, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 22/12/2020

Nội dung văn bản:

Để hoàn chỉnh dự thảo trước khi ban hành, Bộ Xây dựng đề nghị các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và bạn đọc tham gia góp ý kiến cho dự thảo Quy định chi tiết Bảng tính điểm phát triển nghề nghiệp liên tục đối với các hoạt động phát triển nghề nghiệp liên tục của Kiến trúc sư hành nghề.

Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và bạn đọc có thể góp ý kiến bằng thư điện tử và gửi về hộp thư thangant@gmail.com hoặc gửi bằng văn bản về Vụ Quy hoạch Kiến trúc - Bộ Xây dựng - 37 Lê Đại Hành - Hai Bà Trưng - Hà Nội trước ngày 22/12/2020.

Toàn văn dự thảo quí cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và bạn đọc tải về tại tệp đính kèm.

File đính kèm
fileDu thao CPD.rar