Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Xây dựng

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: 02/04/2020, Ngày hết hạn lấy ý kiến: 12/06/2020

Nội dung văn bản:

Căn cứ Luật thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Bộ Xây dựng trân trọng đề nghị Quý Cơ quan, đơn vị nghiên cứu, có ý kiến góp ý bằng văn bản đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Xây dựng.

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, bạn đọc có thể góp ý kiến bằng thư điện tử và gửi về hộp thư nguyenlanbxd@gmail.com và gửi bằng văn bản về Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Xây dựng - số 37 Lê Đại Hành - Hai Bà Trưng - Hà Nội trước ngày 12/6/2020.

Toàn văn dự thảo quý cơ quan, đơn vị, tổ chức và bạn đọc tải về tại tệp đính kèm.

 

Vụ Tổ chức cán bộ

File đính kèm
fileDuthao_TT_TDKT.03.doc