Các dự thảo đang lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Nghị định quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng công trình đảm bảo tiếp cận sử dụng
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Thông tư Hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 04 năm 2022 của Chính phủ
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo TCVN về Trụ sở tòa án nhân dân các cấp - Tiêu chuẩn thiết kế
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo TCVN về Trường Mầm non – Yêu cầu thiết kế
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo TCVN về Trường Tiểu học – Yêu cầu thiết kế
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo TCVN về Trường Trung học – Yêu cầu thiết kế
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo TCVN về Siêu thị - Yêu cầu thiết kế
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo TCVN về Căn hộ ở - Tiêu chuẩn thiết kế
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo TCVN về Công trình xanh – Yêu cầu chung về thiết kế
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo TCVN về Nguyên tắc thiết kế tiết kiệm năng lượng cho nhà ở riêng lẻ và công trình thương mại nhỏ
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo TCVN về Công trình dân dụng – Yêu cầu thiết kế đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo TCVN về Đường và hè phố – Yêu cầu thiết kế đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Tính năng trong tòa nhà - Định nghĩa và tính toán các chỉ số diện tích và không gian (HĐ84)
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo 03 tiêu chuẩn quốc gia về Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng

Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý

Tìm kiếm

Trích dẫn

Hiển thị: Mục / Trang
Lấy ý kiến góp ý nội dung Hồ sơ Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050
Lấy ý kiến Hồ sơ, tài liệu Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng
Mời bạn đọc tham gia, góp ý Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết về thí điểm một số chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân khu công nghiệp
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Thông gió và điều hòa không khí – yêu cầu thiết kế
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Thử nghiệm chịu lửa – các bộ phận công trình – các yêu cầu riêng đánh giá hiệu quả của vật liệu bảo về chịu lửa cho kết cấu thép
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Nhà cao tầng – Hướng dẫn thiết kế về an toàn cháy – Phần 1: Yêu cầu an toàn cháy đối với nhà có chiều cao phòng cháy chữa cháy trên 150m và nhà có nhiều hơn 3 tầng hầm
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Nhà cao tầng – Hướng dẫn thiết kế về an toàn cháy – Phần 2: Minh họa, giải thích các quy định
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo tiêu chuẩn quốc gia Thoát nước bên trong nhà và công trình - yêu cầu thiết kế (HĐ 07)
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo tiêu chuẩn quốc gia Cấp nước bên trong nhà và công trình - yêu cầu thiết kế
Lấy ý kiến góp ý về nội dung sửa đổi, bổ sung quy định về thí nghiệm chuyên ngành xây dựng tại Nghị định số 62/2016/NĐ-CP
Mời bạn đọc tham gia, góp ý dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Nguyên tắc đảm bảo khả năng chịu lửa và khả năng bảo toàn sau cháy
Mời bạn đọc tham gia, đóng góp ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Mời bạn đọc tham gia, góp ý Dự thảo Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Lấy ý kiến góp ý đối với Dự thảo Tờ trình, Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về danh sách các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng