Hướng dẫn Công ty Khai thác công trình Thuỷ lợi Gia Lai thực hiện các Thông tư của Bộ Xây dựng

Thứ sáu, 07/11/2008 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 06/11, Bộ Xây dựng đã có công văn 267/BXD–KTXD hướng dẫn Công ty Khai thác công trình Thuỷ lợi Gia Lai thực hiện các Thông tư của Bộ Xây dựng.

Khi áp dụng điều chỉnh chi phí nhiên liệu xăng, dầu theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD thì không áp dụng điều chỉnh theo Thông tư số 03/2008/TT-BXD; Việc áp dụng Thông tư số 03/2008/TT-BXD đối với hợp đồng theo hình thức giá trọn gói thì thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 4 mục I của Thông tư này.

Theo Văn bản số 1551/BXD-KTXD ngày 1/8/2008 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn thêm một số nội dung của Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng: Đối với trường hợp tạm ứng hợp đồng theo quy định (không thấp hơn: 10% giá trị hợp đồng đối với gói thầu xây dựng từ 50 tỷ đồng trở lên; 15% giá trị hợp đồng đối với gói thầu xây dựng từ 10 tỷ đến dưới 50 tỷ đồng; 20% giá trị hợp đồng đối với gói thầu xây dựng dưới 10 tỷ đồng) thìđược điều chỉnh giá theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD;

Việc áp dụng định mức tiêu hao vật tư để tính khối lượng vật liệu bù giá theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD được xác định tương ứng với định mức tiêu hao vật tư trong hợp đồng đã được các bên ký kết;
 
Theo Văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2008 của Bộ Xây dựng về Công bố định mức dự toán xây dựng công trình thì mã hiệu định mức AB.13200-công tác đắp bờ kênh mương đã bao gồm việc bóc bỏ lớp phong hoá trước khi đắp.
 

 

Trung tâm Tin học
 
Nguồn: Công văn 267/BXD–KTXD
 
Tài liệu đính kèm bài viết
Thông cáo báo chí.T12_1234232541902.docTải về
Cong van 267_1226031366527.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)