Thực hiện chính sách, pháp luật về công tác cán bộ đối với đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số, giai đoạn 2016 - 2023

Thứ sáu, 14/06/2024 16:03
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng vừa có công văn 3524/BXD-TCCB gửi các cơ quan, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng về việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác cán bộ đối với đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số, giai đoạn 2016 - 2023.

Theo đó, thực hiện Kế hoạch số 1586/KH-HĐDT ngày 22/5/2023 của Hội đồng dân tộc về Giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chỉnh sách, pháp luật về công tác cán bộ đối với đội ngũ cán bộ dân tộc thiếu số (viết tắt là DTTS), giai đoạn 2016 – 2023”; Bộ Xây dựng đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ báo cáo kết quả thực hiện các nội dung sau:

1. Việc triển khai, thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật về tuyển dụng, sử dụng; đào tạo, bồi dưỡng; quy hoạch, bổ nhiệm đối với đội ngũ cán bộ người DTTS (giai đoạn 2016-2023)

2. Tình hình triển khai, kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về tuyển dụng, sử dụng; đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm đối với đội ngũ cán bộ người người DTTS

2.1 Chính sách, pháp luật đối với viên chức người DTTS.

2.1.1 Công tác tuyển dụng và chính sách ưu tiên trong tuyển dụng viên chức người DTTS.

2.1.2 Công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức người DTTS.

2.1.3 Công tác điều động, luân chuyển, biệt phái viên chức người DTTS.

2.1.4 Công tác quy hoạch, bổ nhiệm viên chức người DTTS giữ chức vụ lãnh đạo quản lý.

2.3 Tình hình thực hiện một số chính sách chung

2.3.1 Các chính sách đặc thù trong tuyển dụng, nâng ngạch, thăng hạng; chế độ, chính sách trong đào tạo, bồi dưỡng; chế độ chính sách khi điều động luân chuyển, tiêu chuẩn, điều kiện trong quy hoạch, bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ người DTTS (giai đoạn 2016-2023).

2.3.2 Chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài, chính sách đãi ngộ, chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội đối với người có tài năng trong hoạt động công vụ và hoạt động nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ người DTTS.

Bộ Xây dựng đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện và gửi Báo cáo (có Phụ lục kèm theo) của cơ quan, đơn vị về Bộ Xây dựng (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 25/6/2024 để tổng hợp.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_3524-BXD-TCCB_14062024.pdf


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3524/BXD-TCCB.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)