Hướng dẫn Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện quản lý đầu tư xây dựng

Thứ năm, 06/11/2008 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Bộ Xây dựng đã có công văn 2237/BXD-KTXD (05/11), hướng dẫn Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện quản lý đầu tư xây dựng.

Về trình tự, thủ tục chỉ định thầu đối với gói thầu lựa chọn nhà thầu lập dự án đầu tư xây dựng công trình, lập thiết kế kiến trúc công trình sau khi đã có kết quả thi tuyển kiến trúc thực hiện theo quy định tại Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.

Về cách tính bù giá theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng: Cách tính toán bù giá vật liệu trực tiếp như nêu trong văn bản số 476/SKHĐT-TĐ của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc là phù hợp với quy định tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD.

Về dự phòng trong giá gói thầu: Đối với các gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình, thì chi phí dự phòng thực hiện như quy định tại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Đối với các gói thầu liên quan đến các hoạt động đầu tư khác, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn chi tiết.

 
 
Trung tâm Tin học
 
Nguồn: Công văn 2237/BXD-KTXD

Tài liệu đính kèm bài viết
Thong_tu_01_1232501996309.docTải về
Cong van 2237_1225933440657.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)