Hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang sắp xếp mô hình Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Thứ năm, 06/11/2008 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 05/11, Bộ Xây dựng đã có công văn 460/BXD-HĐXD hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang sắp xếp mô hình Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Về tổ chức hoạt động và chuyển đổi các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (sau đây viết tắt là BQLDA), Bộ Xây dựng đã có hướng dẫn tại Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 và văn bản số 1394/BXD-PC ngày 26/6/2007. Theo đó, trường hợp thực hiện hình thức chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án thì chủ đầu tư thành lập BQLDA giúp mình quản lý thực hiện dự án; BQLDA không làm chức năng của chủ đầu tư.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện việc chuyển đổi các BQLDA còn có một số khó khăn, để tháo gỡ vướng mắc, ngày 04/04/2008 Bộ Xây dựng có văn bản số 606/BXD-PC hướng dẫn xử lý như sau:

Trường hợp chưa có đủ các điều kiện về pháp lý và các điều kiện thực tế của địa phương để giải thể hoặc chuyển các BQLDA trực thuộc UBND tỉnh thành tổ chức tư vấn hoạt động theo Luật Doanh nghiệp thì trước mắt các BQLDA này có thể được chuyển đổi thành các đơn vị sự nghiệp, tự chủ về tài chính, hoạt động theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ; sau khi có văn bản hướng dẫn của nhà nước thì thực hiện chuyển đổi thành doanh nghiệp tư vấn.

Trường hợp chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuê các BQLDA nêu trên để thực hiện quản lý dự án thì chủ đầu tư phải phân công cán bộ lãnh đạo và các đơn vị chuyên môn thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư và kiểm tra, theo dõi việc thực hiện hợp đồng tư vấn quản lý dự án nhằm đảm bảo dự án được thực hiện đúng nội dung, tiến độ, chất lượng và hiệu quả.
 

 

Trung tâm Tin học
 
Nguồn: Công văn 460/BXD-HĐXD
Tài liệu đính kèm bài viết
Nghi_dinh_29CP_1232441391106.DOCTải về
Cong van 460_1225933296370.docTải về
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)