Ban hành Kế hoạch hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia của Bộ Xây dựng năm 2023(03/10/2023)

Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Xây dựng vừa có Quyết định 1038/QĐ-BCĐCĐS về việc ban hành Kế hoạch hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia của Bộ Xây dựng năm 2023.

12345...23
Tìm theo ngày :