Thay đổi cách tiếp cận chuyển đổi số(19/07/2024)

Tiến trình chuyển đổi số của Việt Nam thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, tuy nhiên, cách tiếp cận hiện nay đã tới hạn, để phổ cập thì cần phải có cách tiếp cập mới.

12345...31
Tìm theo ngày :