Năm 2024, TPHCM quyết tâm thực hiện hiệu quả chuyển đổi số(23/02/2024)

Năm 2024, cùng với việc thực hiện Nghị quyết 98 của Quốc hội, chuyển đổi số là xung lực để TPHCM bứt phá. Để đạt mục tiêu thực hiện hiệu quả chuyển đổi số, Thành phố đã có nhiều định hướng trong hạ tầng số, chính quyền số, kinh tế số.

12345...27
Tìm theo ngày :