Bổ sung 4 nền tảng số quốc gia phục vụ Chuyển đổi số Việt Nam(30/01/2024)

Với 4 nền tảng được bổ sung, tổng số danh mục nền tảng số quốc gia phục vụ Chuyển đổi Số, phát triển Chính phủ Số, Kinh tế Số, Xã hội Số gồm 38 nền tảng.

<<1...3456...31>>
Tìm theo ngày :