Hướng dẫn việc cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản(16/11/2023)

Ngày 16/11/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 5256/BXD-QLN gửi Công ty cổ phần ONE MOUNT REAL ESTATE đề nghị hướng dẫn việc cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản.

Tìm theo ngày :