Thẩm quyền thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở(07/09/2021)

Ngày 07/9/2021, Bộ Xây dựng đã có công văn 3623/BXD-HĐXD gửi Sở Giao thông vận tải tỉnh Yên Bái về việc xác định cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở.

Tìm theo ngày :