Thủ tục trình duyệt chi phí trượt giá do chậm giải phóng mặt bằng(09/07/2024)

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 255/CV-HACC1 ngày 04/6/2024 của Công ty cổ phần xây dựng số 1 Hà Nội về việc hỗ trợ thủ tục trình duyệt chi phí trượt giá do chậm giải phóng mặt bằng của Gói thầu số 04 (xây dựng): Hạng mục đường giao thông và thoát nước thuộc Dự án Nâng cấp đường Tà Lài- Trà Cổ (đoạn từ km 1+ 600 đến km 5+600) huyện Định Quán và huyện Tân Phú.

Tìm theo ngày :