Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Trung tâm tư vấn kỹ thuật giao thông Hà Tĩnh

Thứ sáu, 09/10/2020 09:16
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 08/10/2020, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 241/GCN-BXD về việc Trung tâm tư vấn kỹ thuật giao thông Hà Tĩnh đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Địa chỉ: Số 143 Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Mã số thuế: 3000365831

Tên phòng thí nghiệm: Phòng Kiểm định chất lượng công trình và thí nghiệm vật liệu xây dựng.

Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: số 143 Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1555

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1555 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử cốt liệu bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thép xây dựng; Bê tông nhựa; Nhựa đường lỏng; Nhựa bitum; Thử nghiệm tại hiện trường; Cơ lý vữa và hỗn hợp vữa xây dựng; Thử cơ lý vật liệu bột khoáng trong bê tông nhựa; Sơn tín hiệu giao thông dạng lỏng trên nền bê tông xi măng và bê tông nhựa đường; Đất gia cố bằng chất kết dính; Thử nghiệm nước trong xây dựng.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.


Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_241-GCN-BXD_08102020_signed.pdf


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 241/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)