Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật bền vững Cửu Long

Thứ tư, 30/09/2020 09:14
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 29/09/2020, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 236/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật bền vững Cửu Long đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Mã số thuế: 2100578775

Địa chỉ: số 01 đường Nguyễn Tấn Liềng, ấp Vĩnh Yên, xã Long Đức, Tp. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

Tên phòng thí nghiệm: Trung tâm tư vấn thí nghiệm và kiểm định xây dụng

Địa chỉ phòng thí nghiệm: Khu công nghiệp Long Đức, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 240

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 240 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm cốt liệu bê tông và vữa; Bê tông nhựa; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thí nghiệm đất trong phòng; Kiểm tra thép xây dựng; Thí nghiệm cơ lý nhựa bitum; Thử cơ lý vật liệu bột khoáng trong B.T.N; Thử nghiệm cơ lý gạch xây; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông tự chèn; Thử nghiệm gạch bê tông; Thử nghiệm tại hiện trường; Cơ lý bentonite; Thử nghiệm gạch ốp lát; Thử nghiệm kính xây dựng; Gạch bê tông khí chưng áp AAC; Thử nghiệm cơ lý gạch blốc bê tông nhẹ; Thử nghiệm gạch granit; Thử nghiệm gạch terrazo; Thử nghiệm cơ lý gạch xi măng lát nền; Thử nghiệm cơ lý ngói lợp; Thí nghiệm nhũ tương nhựa đường gốc axit; Vật liệu chống thấm – sơn nhũ tương bitum; Kiểm tra cống hộp; Kiểm tra ống cống; Đất gia cố bằng chất kết dính; Thử nghiệm cơ lý vải địa kỹ thuật; Thử nghiệm bấc thấm; Thử nghiệm cơ lý nhựa; Thử nghiệm vật liệu PVC-HDPE, ống nhựa; Thử nghiệm rọ đá, thảm đá (gabion mattesse); Thử nghiệm đất gia cố; Phân tích hóa nước trong xây dựng; Thử nghiệm hỗn hợp xi măng và đất; Thử nghiệm sơn tường dạng nhũ tương.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này có hiệu lực 05 năm kể từ ngày cấp.


Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_236-GCN-BXD_29092020_signed.pdf


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 236/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)