Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty Cổ phần Kiến Quốc Gia Lai

Thứ tư, 30/09/2020 15:50
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 30/09/2020, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 240/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Kiến Quốc Gia Lai đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Địa chỉ: 37/8 Lý Tự Trọng, phường Tây Sơn, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai

Mã số thuế: 5900523499

Tên phòng thí nghiệm: Phòng Thí nghiệm và kiểm định chất lượng công trình

Địa chỉ phòng thí nghiệm: số 180, Lê Thị Hồng Gấm. TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 859

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 859 gồm: Thử nghiệm cơ lý xi măng; Thử nghiệm hỗn hợp bê tông và bê tông nặng; Thử nghiệm cốt liệu cho bê tông và vữa; Thử nghiệm cơ lý đất trong phòng; Thử nghiệm vật liệu kim loại và liên kết hàn; Thử nghiệm bê tông nhựa; Thử nghiệm nhựa bitum; Thử nghiệm tại hiện trường; Thử nghiệm vữa xây dựng; Thử nghiệm cơ lý vật liệu bột khoáng trong bê tông nhựa; Thử nghiệm gạch xây; Thử nghiệm cơ lý gạch bê tông; Thử nghiệm gạch terazo.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này thay thế Giấy chứng nhận số 51/GCN-BXD ngày 11/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 11/5/2025.


Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_240-GCN-BXD_30092020_signed.pdf


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 240/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)