Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty TNHH tư vấn kiểm định xây dựng Hoàng Sơn

Thứ tư, 30/09/2020 09:46
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 29/09/2020, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 239/GCN-BXD về việc Công ty TNHH tư vấn kiểm định xây dựng Hoàng Sơn đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Địa chỉ: Ấp Đa Cần, xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

Mã số thuế: 2100596358

Tên phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm kiểm định xây dựng

Địa chỉ đặt phòng thí nghiệm: Ấp Đa Cần, xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1530

Danh mục chỉ tiêu thí nghiệm đủ điều kiện hoạt động chuyên ngành Xây dựng của phòng thí nghiệm LAS-XD 1530 gồm: Thử nghiệm nhựa bitum; Thử nghiệm nhựa đường lỏng; Thí nghiệm bê tông nhựa; Thử cơ lý VL. bột khoáng trong bê tông nhựa; Thử nghiệm nhũ tương nhựa đường axit.

Các tiêu chuẩn kỹ thuật dùng cho các phép thử được liệt kê đầy đủ, bao gồm tiêu chuẩn Việt Nam và nước ngoài (nếu có). Khi có phiên bản mới về tiêu chuẩn kỹ thuật thay thế tiêu chuẩn cũ, phải áp dụng tiêu chuẩn mới tương ứng.

Giấy chứng nhận này bổ sung phép thử và có hiệu lực kể từ ngày cấp đến hết ngày hiệu lực của Giấy chứng nhận số 1363/GCN-BXD ngày 01/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.


Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:

BXD_239-GCN-BXD_29092020_signed.pdf


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Giấy chứng nhận 239/GCN-BXD

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)