Hướng dẫn thanh toán đối với hợp đồng trọn gói(09/06/2020)

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 56/CV-PCC1-EPC ngày 16/4/2020 của liên danh nhà thầu Công ty cổ phần xây lắp điện (PCC1) - Công ty cổ phần ứng dụng và Phát triển Công nghệ Thông tin (AIT) - Công ty cổ phần hệ thống kỹ thuật ứng dụng (ATS) (sau đây gọi là Liên danh Nhà thầu) đề nghị hướng dẫn thanh toán đối với hợp đồng trọn gói.

<<1...4567...498>>
Tìm theo ngày :