Ngày chuyển đổi số Việt Nam 2020 tập trung vào 6 yếu tố trọng điểm(09/12/2020)

Ngày chuyển đổi số Việt Nam 2020 (DX Day Vietnam 2020) sẽ diễn ra trong 2 ngày 14-15/12 tại Hà Nội.

 

Tìm theo ngày :