Long An xây dựng chính quyền điện tử gắn với chuyển đổi số(03/06/2021)

Thời gian qua, công tác triển khai xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh Long An đã có nhiều chuyển biến tích cực, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác của chính quyền, doanh nghiệp và người dân.

Tìm theo ngày :