Hà Nội đặt nhiều mục tiêu cho chương trình chuyển đổi số(29/07/2021)

Ngày 27/7, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch phát triển hạ tầng bưu chính viễn thông phục vụ Chương trình chuyển đổi số thành phố Hà Nội đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Tìm theo ngày :