Lắp đặt roto tổ máy số 1 thủy điện Bắc Hà(01/11/2011)

Ngày 31/10, roto tổ máy 1, Nhà máy Thủy điện Bắc Hà đã được lắp đặtthành công, đây là một mốc quyết định việc chuyển bước cho việc kết nốitiếp theo của các thiết bị còn lại của tổ máy theo tiến độ.

Tìm theo ngày :