Hướng dẫn về chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng(15/06/2020)

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1592/SXD-KT&QLXD ngày 25/5/2020 của Sở Xây dựng tỉnh An Giang đề nghị hướng dẫn về chứng chỉ hành nghề hoạt đông xây dựng.

Tìm theo ngày :