Thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng tại xã Vĩnh Hồng, xã Vĩnh Tuy, xã Hùng Thắng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương(04/05/2020)

Ngày 04/5/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 2111/BXD-HĐXD gửi Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hải Dương cho ý kiến về việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng tại xã Vĩnh Hồng, xã Vĩnh Tuy, xã Hùng Thắng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

Tìm theo ngày :