Thừa Thiên - Huế: Phổ biến, hướng dẫn Luật Xây dựng 2014(12/10/2014)

Ngày 10/10, Sở Xây dựng TT - Huế phối hợp với Cục Quản lý Hoạt động xây dựng (Bộ Xây dựng) tổ chức Hội nghị “Hướng dẫn, phổ biến Luật Xây dựng 2014 và triển khai Quy định trách nhiệm Quản lý chất lượng công trình xây dựng” cho các lãnh đạo, cán bộ làm công tác quản lý xây dựng, các Ban Đầu tư và Xây dựng, doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Tìm theo ngày :