Thông tư Hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng(03/01/2020)

Ngày 26/12/2019, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 16/2019/TT-BXD về việc Hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.

<<1...3456...59>>
Tìm theo ngày :