Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BXD của Bộ Xây dựng: Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong xây dựng(23/03/2020)

Ngày 23/03/2020, Bộ Xây dựng đã ban hành văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BXD: Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.

Tìm theo ngày :