Quyết định công nhận khả năng thực hiện các phép thử của: PTN VLXD - Trung tâm tư vấn giám sát & Kiểm định xây dựng DCB thuộc Cty cổ phần đầu tư - công nghiệp DCB, PTN & Kiểm định xây dựng thuộc Cty Cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Bình Định(23/02/2006)

Ngày 22/02/2006 Bộ Xây dựng đã ra các Quyết định sau: - Quyết định số 278/QĐ-BXD công nhận khả năng thực hiện các phép thử của Phòng thí nghiệm vật liệu xây dựng - Trung tâm tư vấn giám sát & Kiểm định xây dựng DCB thuộc Công ty cổ phần đầu tư - công nghiệp DCB, mã số LAS-XD24, địa chỉ: Số 274 Đống Đa - Tp. Đà Nẵng.

Tìm theo ngày :