Công nhận khả năng thực hiện các phép thử của Phòng thí nghiệm xây dựng công trình-Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng thuộc Sở Xây dựng Hà Tây(07/08/2006)

Ngày 04/8/2006 Bộ Xây dựng đã ra Quyết định số 1109/QĐ-BXD Công nhận khả năng thực hiện các phép thử của Phòng thí nghiệm xây dựng công trình-Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng thuộc Sở Xây dựng Hà Tây, mã số LAS-XD445, địa chỉ: Số 1 Đường Ngô Thì Nhậm-Thị xã Hà Đông-Hà Tây.

Tìm theo ngày :