IDICO thu hút các nguồn lực cho sản xuất kinh doanh(12/01/2006)

Theo HĐQT Tổng CTy đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp IDICO, trong thời gian qua, các dự án đầu tư lớn của IDICO đều được ký hợp đồng trung, dài hạn với ngân hàng để tạo nguồn vốn đầu tư ổn định, đáp ứng tiến độ triển khai dự án, không để xảy ra tình trạng chờ vốn đầu tư.

Tìm theo ngày :