Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP Buôn Ma Thuật, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2025(25/08/2006)

Bộ Xây dựng vừa trình Chính phủ về việc phê duyệt Nhiệm vụ thiết kế điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP Buôn Ma Thuật, tỉnh Đăk Lăk đến năm 2025. Theo đó, dự báo năm 2025 dân số TP Buôn Ma Thuật có khoảng 550.000 người; trong đó dân số nội thành khoảng 400.000người. Nhu cầu sử dụng đất xây dựng đô thị đến năm 2015 trên 6.130ha và năm 2025 trên 8.000ha. Mọi thủ tục hoàn thiện hồ sơ và trình phê duyệt sẽ hoàn thành vào tháng 9/2007. Được biết, năm 2005, TP Buôn Ma Thuật đã được Chính phủ công nhận là đô thị loại II.

Tìm theo ngày :