Sớm cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng(27/12/2005)

Bộ Xây dựng vừa có công văn đề nghị sở xây dựng các tỉnh thành khẩn trương triển khai cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng cho các đối tượng hành nghề trong các lĩnh vực thiết kế, xây dựng, giám sát, báo cáo kết quả thực hiện, các vướng mắc cho Bộ Xây dựng trước 30-12.

Tìm theo ngày :