TCty Xây dựng Sài Gòn: Sẽ hoạt động theo mô hình Cty mẹ - Cty con(05/11/2005)

Sau khi Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp Trung ương và cán bộ, ngành xem xét, góp ý, dự kiến sắp tới, UBND TP.HCM sẽ trình thủ tướng chính phủ phê duyệt đề án Chuyển đổi TCty Xây dựng Sài Gòn sang hoạt động theo mô hình Cty mẹ - Cty con.

Tìm theo ngày :