Đà Nẵng sắp có công viên sinh thái mới phía Tây Bắc thành phố(23/02/2024)

Thành phố Đà Nẵng đang thực hiện các bước nhằm triển khai đồ án quy hoạch chi tiết Công viên sinh thái ghềnh Nam Ô và Quảng trường phía Nam ghềnh Nam Ô (phường Hòa Hiệp Nam.

Tìm theo ngày :