Lập quy hoạch chi tiết trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định(27/10/2020)

Bộ Xây dựng vừa có công văn 5195/BXD-QHKT gửi Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Nam Định hướng dẫn về lập quy hoạch chi tiết trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định.

Tìm theo ngày :