Phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Cao Bằng(05/08/2020)

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định 1167/QĐ-TTg phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tìm theo ngày :