Khánh Hòa: Triển khai nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050(03/11/2020)

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản về việc triển khai nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.

Tìm theo ngày :