Phê duyệt quy hoạch Khu du lịch công viên Biển Xanh, phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa(16/07/2020)

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành hành quyết định về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch công viên Biển Xanh, phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.    

Tìm theo ngày :