Bộ Xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Thứ ba, 01/12/2020 17:02
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1109/QĐ-TTg ngày 24/7/2020 về việc ban hành danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9, Bộ Xây dựng được giao xây dựng Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Bộ Xây dựng đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Nội dung dự thảo Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng xem tệp đính kèm:

Du thao Nghi dinh ve QLCPDTXD.docx

 

Trung tâm Thông tin

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)