Thẩm định, phê duyệt, nhiệm vụ thiết kế, quy chế, dự toán phục vụ thi tuyển phương án kiến trúc công trình

Thứ ba, 01/12/2020 16:20
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng vừa có công văn 5762/BXD-QHKT gửi Sở Xây dựng Nam Định về việc thẩm định, phê duyệt, nhiệm vụ thiết kế, Quy chế, Dự toán phục vụ thi tuyển phương án kiến trúc công trình.

Khoản 3, 4 Điều 17 Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14 quy định:

“3. Việc tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc được đề xuất trong chủ trương đầu tư hoặc báo cáo nghiên cứu tiền khả thi”;

“4. Người có thẩm quyền quyết định đầu tư quyết định hình thức thi tuyển phương án kiến trúc...”.

Như vậy, việc phê duyệt kinh phí tổ chức thi tuyển, quy chế thi tuyển và nhiệm vụ thiết kế phục vụ thi tuyển phương án kiến trúc thuộc thẩm quyền của người quyết định đầu tư.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_5762-BXD-QHKT_01122020_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5762/BXD-QHKT.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)