Công nhận Đô thị Phố Mới mở rộng (Đô thị Quế Võ) tỉnh Bắc Ninh đạt tiêu chí đô thị loại IV

Thứ sáu, 31/07/2020 17:28
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 31/7/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1006/QĐ-BXD về việc công nhận đô thị Phố Mới mở rộng (đô thị Quế Võ) tỉnh Bắc Ninh đạt tiêu chí đô thị loại IV (khu vực có diện tích 131,454 km2 trong đó khu vực nội thị gồm 11 đơn vị hành chính cấp xã là: Thị trấn Phố Mới và các xã Bằng An, Cách Bi, Phượng Mao, Phương Liễu, Đại Xuân, Việt Hùng, Bồng Lai, Phù Lương, Quế Tân, Nhân Hòa ; khu vực ngoại thị gồm các xã: Việt Thống, Phù Lãng, Mộ Đạo, Ngọc Xá, Đào Viên, Đức Long, Châu Phong).

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 31/7/2020.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 1006/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)