Thành lập Ban Chỉ đạo dự án “Tăng cường năng lực trong phát triển các công cụ quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư xây dựng” sử dụng viện trợ không hoàn lại của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản

Thứ sáu, 31/07/2020 15:45
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ trưởng Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định 1010/QĐ-BXD về việc thành lập Ban Chỉ đạo dự án “Tăng cường năng lực trong phát triển các công cụ quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư xây dựng” do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ, gồm các thành viên sau:

1. Ông Lê Quang Hùng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Trưởng ban.

2. Ông Đàm Đức Biên, Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng, Phó trưởng ban.

3. Ông Lê Văn Cư, Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng, Phó trưởng ban.

4. Ông Phạm Khánh Toàn, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Thành viên.

5. Ông Lê Đông Thành, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thành viên.

6. Ông Phan Duy Thương, Phó Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Thành viên.

7. Ông Nguyễn Chí Hiếu, Phó Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Thành viên.

8. Ông Trần Hữu Hà, Giám đốc Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị, Thành viên.

Theo Quyết định thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo được quy định như sau:

- Chỉ đạo xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động hàng năm của Dự án.

- Giám sát tiến độ thực hiện các hoạt động dự án trên cơ sở Kế hoạch thực hiện được duyệt.

- Rà soát và kiểm tra Ma trận thực hiện dự án trên cơ sở Kế hoạch thực hiện.

- Đưa ra định hướng xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.

- Trưởng Ban Chỉ đạo có trách nhiệm bổ nhiệm, giao Giám đốc Ban Quản lý dự án thành lập Ban Quản lý dự án để hỗ trợ Ban Chỉ đạo trực tiếp triển khai, thực hiện các hoạt động của dự án.

- Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/7/2020.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 1010/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)