Công nhận khu vực phát triển đô thị trung tâm huyện Văn Lâm (thị trấn Như Quỳnh và khu vực phát triển mở rộng) tỉnh Hưng Yên đạt tiêu chí đô thị loại IV

Thứ sáu, 31/07/2020 17:12
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 31/7/2020, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1005/QĐ-BXD về việc công nhận khu vực phát triển đô thị trung tâm huyện Văn Lâm (thị trấn Như Quỳnh và khu vực phát triển mở rộng, có diện tích 3.631,93 ha gồm 06 đơn vị hành chính cấp xã là thị trấn Như Quỳnh và 05 xã: Đình Dù, Trưng Trắc, Tân Quang, Lạc Hồng, Lạc Đạo) tỉnh Hưng Yên đạt tiêu chí đô thị loại IV.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 31/7/2020.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 1005/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)