Bộ Xây dựng cho ý kiến về định mức dự toán công tác khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi bằng phương pháp khoan xoay phản tuần hoàn

Thứ hai, 13/07/2020 16:32
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 314/BQLDANN-ĐHDA3 ngày 28/4/2020 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa đề nghị thỏa thuận định mức tạo lỗ cọc khoan nhồi đường kính D600 bằng phương pháp khoan xoay phản tuần hoàn sử dụng máy khoan nhỏ hơn 6T, công trình Xử lý khẩn cấp đê hữu sông Mã (đoạn K39+350 ÷ K39+550) phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa kèm theo hồ sơ xây dựng định mức.

Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng đã có công văn 3345/BXD-KTXD ngày 10/7/2020 có ý kiến như sau:

1. Dự án Xử lý khẩn cấp đê hữu sông Mã (đoạn K39+350 ÷ K39+550) phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa được phê duyệt năm 2018, việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ và Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Theo quy định tại khoản 2, Điều 19 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP đối với các công việc chưa có trong hệ thống định mức dự toán xây dựng, hoặc đã có danh mục nhưng theo công nghệ mới thì Chủ đầu tư căn cứ theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng về phương pháp xác định định mức dự toán xây dựng công trình tại Phụ lục số 05, Thông tư số 06/2016/TT-BXD tổ chức xây dựng định mức và trình Người quyết định đầu tư quyết định.

2. Đối với công tác khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi đường kính D600 của Dự án Xử lý khẩn cấp đê hữu sông Mã được thi công trong điều kiện khẩn cấp, địa hình thi công khó khăn, phải đảm bảo an toàn đê điều; quá trình khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi sử dụng loại máy khoan EX75UUR kết hợp với máy xúc UH045 và một số loại máy, thiết bị thi công xây dựng khác để phục vụ thi công.

Định mức công tác khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi đường kính D600 bằng phương pháp khoan xoay phản tuần hoàn sử dụng máy khoan nhỏ hơn 6T (kèm theo Văn bản số 314/BQLDANN-ĐHDA3 ngày 28/4/2020) được xây dựng theo phương pháp xác định định mức dự toán xây dựng công trình tại Phụ lục số 05, Thông tư số 06/2016/TT-BXD.

Việc xác định trị số hao phí nhân công, máy thi công định mức công tác nêu trên phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công thực tế tại công trình. Riêng đối với hao phí định mức răng gầu hợp kim, Chủ đầu tư, nhà thầu thi công và đơn vị tư vấn giám sát căn cứ vào hao phí thực tế (chứng từ, hóa đơn, tài liệu minh chứng liên quan) để xác định hao phí cho phù hợp với thực tế.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_3345-BXD-KTXD_10072020.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3345/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)