Hướng dẫn Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh chi phí quản lý dự án của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện dự án PPP

Thứ hai, 13/07/2020 16:13
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 6238/SXD-KTXD ngày 09/6/2020 của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh về chi phí quản lý dự án của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện dự án PPP.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 3350/BXD-KTXD ngày 13/7/2020 có ý kiến như sau:

Theo nội dung Văn bản số 14092/SXD-KTXD, Dự án đầu tư xây dựng Cao ốc văn phòng tại số 152 đường Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh được đầu tư theo hình thức BOT kết hợp BT, được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án tại Quyết định số 2097/QĐ-UBND ngày 27/4/2016 và phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 4912/QĐ-UBND ngày 02/11/2018, khởi công ngày 03/4/2018, theo đó chi phí quản lý dự án được xác định theo hướng dẫn tại Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng. Căn cứ quy định tại Mục I, Phần I Quyết định số 79/QĐ-BXD thì chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng xác định theo định mức chi phí quản lý dự án tại Quyết định số 79/QĐ-BXD, không bao gồm chi phí để cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các công việc quản lý dự án đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư - PPP.

Chi phí hoạt động của đơn vị quản lý dự án thuộc cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư thực hiện theo Quyếl định số 1191/QĐ-BXD ngày 17/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Công bố Định mức chi phí hoạt động của đơn vị quản lý dự án thuộc cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Trường hợp trong cơ cấu tổng mức đầu tư của Dự án đầu tư xây dựng Cao ốc văn phòng tại số 152 đường Điện Biên Phủ chưa có chi phí quản lý dự án của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các công việc quản lý dự án, thì bổ sung chi phí này vào cơ cấu tổng mức đầu tư của dự án và báo cáo người quyết định đầu tư xem xét quyết định.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_3350-BXD-KTXD_13072020_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3350/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)