Xác định chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng

Thứ hai, 13/07/2020 16:15
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 13/7/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn 3351/BXD-KTXD gửi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Tây Hồ về việc xác định chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Theo đó, việc xác định chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách hiện nay, thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 4, Điều 5 Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng. Chi phí quản lý dự án là chi phí cần thiết để tổ chức thực hiện các công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án và kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng.

Ban Quản lý chuyên ngành trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện được thành lập theo quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của chủ đầu tư trực tiếp tổ chức quản lý thực hiện các dự án được giao thì chi phí quản lý dự án áp dụng theo hệ số điều chỉnh là hệ số 1.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_3351-BXD-KTXD_13072020_signed.pdf
 

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 3351/BXD-KTXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)