Công nhận đô thị Kinh Môn, tỉnh Hải Dương đạt tiêu chí đô thị loại IV

Thứ sáu, 15/03/2019 17:19
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 15/3/2019, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 168/QĐ-BXD về việc công nhận đô thị Kinh Môn, tỉnh Hải Dương đạt tiêu chí đô thị loại IV với diện tích là 165,34 km2 (khu vực nội thị dự kiến bao gồm: các thị trấn Kinh Môn, Phủ Thứ, Minh Tân và 12 xã: Hiệp Sơn, Hiệp An, Tân Dân, Duy Tân, Long Xuyên, Hiến Thành, Thái Thịnh, Thất Hùng, An Sinh, An Phụ, Phạm Mệnh, Thái Sơn; khu vực ngoại thị dự kiến gồm 10 xã: Quang Trung, Phúc Thành, Bạch Đằng, Hiệp Hòa, Thăng Long, Hoành Sơn, Minh Hòa, Lê Ninh, Thượng Quân, Lạc Long).

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 168/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)