Công nhận khu vực dự kiến thành lập thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh đạt tiêu chí đô thị loại IV

Thứ năm, 03/01/2019 16:02
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 28/12/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1709/QĐ-BXD về việc công nhận khu vực dự kiến thành lập thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh đạt tiêu chí đô thị loại IV với diện tích là 34.014,92 ha (khu vực nội thị gồm: thị trấn Trảng Bàng và 04 xã: Gia Bình, An Tịnh, An Hòa, Gia Lộc, Lộc Hưng; khu vực ngoại thị gồm 05 xã: Bình Thạnh, Phước Lưu, Phước Chi, Đôn Thuận, Hưng Thuận).

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 1709/QĐ-BXD.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)