Trả lời kiến nghị của UBND tỉnh Bắc Ninh về đề nghị hỗ trợ tỉnh Bắc Ninh xây dựng và triển khai Đề án mô hình thành phố thông minh

Thứ hai, 24/02/2020 16:22
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 276/VPCP-QHĐP ngày 10/01/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý kiến nghị của các địa phương tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương ngày 30-31 tháng 12 năm 2019, trong đó có ý kiến của UBND tỉnh Bắc Ninh đề nghị hỗ trợ xây dựng và triển khai Đề án mô hình thành phố thông minh.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 718/BXD-PTĐT ngày 24/02/2020 trả lời như sau:

Đề án Xây dựng triển khai mô hình thành phố thông minh tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2017-2022, tầm nhìn đến 2030 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh thông qua tại Nghị quyết số 44/NQ-HĐND18 ngày 12/4/2017. Đề án là sự khẳng định định hướng và nỗ lực của tỉnh Bắc Ninh trong xây dựng và phát triển đô thị thông minh.

Ngày 01/8/2018, tại Quyết định số 950/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025 và định hướng đến năm 2030. Theo các nhiệm vụ được phân công, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan hỗ trợ UBND tỉnh Bắc Ninh trong việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển đô thị thông minh. 


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 718/BXD-PTĐT

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)