Nâng cao chất lượng hoạt động các tổ chức hội trong phát triển nông thôn

Thứ sáu, 06/03/2020 16:24
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
4 tổ chức Hội sẽ cùng phối hợp thực hiện, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, thực hiện mục tiêu đến năm 2025 có 75% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, ít nhất 20% xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đặc biệt, chất lượng cuộc sống cư dân nông thôn được nâng cao, thu nhập bình quân tăng ít nhất 1,8 lần so với năm 2020.

Toàn cảnh lễ ký kết - Ảnh: VGP/ Đỗ Hương

Ngày 5/3, tại Hà Nội đã diễn ra lễ ký phối hợp công tác giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh - Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Chương trình nhằm xây dựng xã hội nông thôn văn minh, hiện đại, hợp tác xã kiểu mới và chi Hội Nông dân nghề nghiệp giai đoạn 2020-2025.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo của Hội LHPN Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Liên minh HTX Việt Nam đều đánh giá cao chương trình phối hợp và vai trò của Hội Nông dân Việt Nam trong việc xây dựng chi Hội nông dân nghề nghiệp, tổ Hội nông dân nghề nghiệp.

Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo cho rằng, về cách làm, 4 đơn vị cần phối hợp lựa chọn mô hình cụ thể, có tổng kết đánh giá, từ đó tuyên truyền, nhân rộng. Đồng thời, thành lập nhóm chuyên viên giúp việc cho 4 đơn vị, làm đầu mối tập trung huy động nguồn lực của 4 cơ quan để thực hiện chương trình phối hợp.

Tính đến 31/12/2019, các cấp Hội đã hướng dẫn thành lập 3.134 HTX và 20.248 tổ hợp tác. Trong đó: 212 HTX có chi Hội nông dân nghề nghiệp (chiếm 6,7%), 162 HTX có tổ Hội nông dân nghề nghiệp (chiếm 5,1%).

Theo Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, trong xây dựng nông thôn mới, nước ta phấn đấu đến năm 2025 có 75% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Từ đó góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có.

Ông Thào Xuân Sùng , Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, mục đích đổi mới phương thức hoạt động, tập trung một số nguồn lực để lựa chọn đầu tư xây dựng mô hình tại điểm sáng, nhân tố mới. Từ đó tuyên truyền, cổ vũ phong trào thi đua, lan tỏa trong đông đảo đoàn viên, hội viên để xây dựng tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh tại cơ sở.

Ngoài ra, chương trình còn nhằm chỉ đạo thành công việc xây dựng các mô hình xã hội nông thôn văn minh, hiện đại và hợp tác xã kiểu mới, góp phần khẳng định vai trò, uy tín của các đơn vị trong hệ thống chính trị. Đây cũng là cơ sở khẳng định việc triển khai hiệu quả các chương trình, dự án, nguồn lực của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và chính quyền địa phương.

Bên cạnh đó, chương trình cũng góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, thực hiện chủ trương “ly nông, bất ly hương”, “quy nông, quy điền” góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có. Phối hợp tham gia xây dựng cơ chế, chính sách, giám sát phản biện xã hội những vấn đề liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Nói về mục tiêu, ông Thào Xuân Sùng cho biết, chương trình nhằm tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, góp phần đến năm 2025 có 75% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, ít nhất 20% xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đặc biệt, chất lượng cuộc sống cư dân nông thôn được nâng cao, thu nhập bình quân tăng ít nhất 1,8 lần so với năm 2020.

Hỗ trợ và tạo điều kiện cho các hợp tác xã phát triển, phấn đấu có khoảng 75% hợp tác xã, liên minh hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao để có trên 25% hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp. Tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị với các doanh nghiệp và hợp tác xã, phấn đấu có 50% hợp tác xã nông nghiệp liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị.


Theo Chinhphu.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)