Quảng Ninh: Phát huy vai trò nòng cốt của Hội Nông dân trong xây dựng nông thôn mới

Thứ tư, 04/03/2020 11:12
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Xây dựng nông thôn mới (NTM) là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, là công cuộc đòi hỏi phải có sự nỗ lực, tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị. Nhận thức rõ nhiệm vụ này, thời gian qua, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã chủ động triển khai thực hiện nhiều nội dung, việc làm cụ thể, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực, đóng góp vào thành công chung của chương trình NTM.

Mô hình trồng ổi lai lê của hộ ông Ân Văn Kim (bên trái), thôn Đồng Đặng, xã Sơn Dương (TP Hạ Long).

Ngay từ khi chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM được triển khai, Hội Nông dân tỉnh đã cụ thể hoá các nội dung thành chương trình, kế hoạch hoạt động chi tiết hàng năm. Từ đó, tập trung chỉ đạo các cấp Hội tăng cường tuyên truyền để hội viên nông dân nhận thức rõ trách nhiệm, nghĩa vụ trong xây dựng NTM.

Xác định khâu quan trọng trước tiên là phải nâng cao hiểu biết, thay đổi nhận thức cho hội viên nông dân, bởi muốn xây dựng được NTM phải có con người mới, cụ thể là người nông dân với tư duy mới, nhận thức mới và văn hóa mới. Vì vậy, Hội Nông dân tỉnh luôn tích cực phát động cán bộ, hội viên nông dân thực hiện phong trào thi đua “Nông dân thi đua xây dựng NTM” gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”.

Trong 10 năm qua, các cấp Hội đã tổ chức trên 12.600 buổi tuyên truyền với 822.000 lượt cán bộ, hội viên nông dân tham dự; cấp, phát trên 111.000 tờ rơi, gần 9.000 tập tài liệu liên quan đến nông nghiệp, nông dân và NTM... Qua đó, góp phần giúp cho cán bộ, hội viên, nông dân nhận thức rõ hơn về mục đích, yêu cầu, nội dung và cách thức xây dựng NTM; thúc đẩy nông dân vươn lên xóa đói, giảm nghèo và làm giàu; chủ động tham gia xây dựng NTM với nhiều việc làm thiết thực.

Tính từ năm 2011 đến hết năm 2019, các cơ sở Hội đã trực tiếp vận động và phối hợp vận động nông dân hiến 1.054.000m2 đất, tự nguyện tháo dỡ trên 9.400m tường rào để xây dựng hạ tầng nông thôn, các công trình phúc lợi công cộng. Đồng thời, đóng góp 75,8 tỷ đồng, 67.950 ngày công lao động xây nhà văn hóa, sửa chữa và xây mới trên 1.600km đường liên thôn và kênh mương nội đồng.
 


Mô hình trồng bưởi Diễn của ông Nguyễn Văn Hạnh, thôn Đồng Ý, xã Việt Dân, TX Đông Triều.

Theo ông Đào Thanh Lưỡng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh: Cũng thông qua phong trào “Nông dân thi đua xây dựng NTM”, Hội Nông dân từ tỉnh đến cơ sở đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên tham gia các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao ở địa phương. Qua đó, vận động hội viên nông dân thực hiện tốt các quy định của pháp luật về giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, tích cực đấu tranh, phòng chống, tố giác tội phạm. Đồng thời, tích cực tham gia phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng gia đình văn hóa, tham gia xây dựng làng, xã văn hóa…

Đặc biệt, trong hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, thu nhập, các cấp hội đã triển khai hiệu quả nhiều mô hình kinh tế; duy trì và vận hành quỹ hội để hỗ trợ hội viên; chú trọng phổ biến, hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi đến các nông hộ. Tính đến tháng 10/2019, tổng dư nợ của Hội Nông dân tỉnh đạt gần 1.600 tỷ đồng cho tổng số 30.312 hộ vay vốn phát triển sản xuất.

Từ những cơ chế và chính sách hỗ trợ của tỉnh, các cấp Hội đã xây dựng và duy trì hoạt động 32 câu lạc bộ chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, trồng rau, hoa; hỗ trợ nông dân xây dựng 190 mô hình sản xuất và nhân rộng nhiều mô hình có hiệu quả. Đồng thời vận động, hướng dẫn thành lập được 113 HTX, 85 THT, 69 CLB ngành nghề phù hợp với từng địa bàn.

Điển hình như các HTX Hoa Phong, HTX chăn nuôi Bình Khê (TX Đông Triều); HTX Nông trang Vạn Yên, HTX Làng Vân (Vân Đồn); HTX Vải chín sớm Phương Nam (Uông Bí); HTX Thành Lợi, xã Sông Khoai (Quảng Yên)… Thông qua đó, từng bước cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên, nông dân, góp phần quan trọng trong quá trình xây dựng NTM cũng như phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Thời gian tới, các cấp Hội tiếp tục vận động hội viên, nông dân phát huy vai trò chủ thể trong phong trào “Nông dân thi đua xây dựng NTM”, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã hoàn thành, đồng thời nỗ lực cùng các địa phương xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân.


Theo Quangninh.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)